Ulls al diari

En col·laboració amb el diari Segre de la ciutat de Lleida algun dels ulls del projecte aniran sortint de manera aleatòria a l’interior del diari imprès.

Tot això durant el mes d’Octubre, com la resta del projecte.

October 01, 2013
October 03, 2013