L’ull que tot ho veu

Segre.com, la versió online de diari Segre, ha publicat un article de Mariona Visa parlant del projecte Observed(o). Entre altres coses diu:

“Passejar per Lleida durant aquest mes ens fa sentir més que mai com a protagonistes d’aquell Gran Germà que va imaginar George Orwell,  i ens fa adonar que la nostra vida està més exposada que mai a la mirada dels altres. I la dels altres més que mai a la nostra mirada.  Mirem i som mirats, constantment.”

Podeu veure l’article complet a segre.com o a aquest PDF.

MarionaVisa